Klicka här för att bli med i gruppen Swedish DB2 RUG på LinkedIn  Swedish DB2 Regional User Group

Här finns några interna och några externa länkar
Hem

Stadgar

Nästa möte

Mötet 2007

Mötet 2006

Mötet 2005

Mötet 2004

Mötet 2003

Ordförande


IDUG


Sponsored by Henfield AB

Inbjudan till DB2 RUG, Borås 22 – 23/1 2003

22-23/1 2003 Träffas vi i Borås på ELLOS för att igen utbyta erfarenheter kring DB2.

Som vanligt administrerar och betalar var och en sin egen resa/vistelse.

För de långväga rekommenderar vi Hotell Scandic Hotel Plaza i Borås. Mycket var bokat dessa dagar, så rekommenderat är att bestämma sig snabbt.

Tyvärr måste antal deltagare maximeras, pga lokalerna, så först till kvarn …

Jag behöver få in, på grov nivå, innehållet i den 4F presentation ni planerar före 7/1.

Anmälan eller frågor om arrangemanget mejlas till anders.jannesson@ellos.se.

Agenda

22 januari 2003

 • 9 – 10, Registrering
 • 10 – 12, 4F
  Varje företag/person presenterar sig med 4st foils. Presentationen inriktas på arbetsområden, erfarenheter och problem.
 • 12 – 13, Lunch
 • 13 – 15, 4F forts.
 • 15, kaffe
 • 15:30 – 17, 4F forts, samt diskussion kring olika frågeställningar
  som framkommit under presentationen.

Ev infogas andra presentationer.

Gemensam middag under kvällen.

23 januari 2003

 • 9 – 10, XML.
  Mats Börjvall, Handelsbanken
  Daniel Burvall, CSN
 • 10 – 12, V7 Erfarenheter
  Håkan Enarson, Volvo IT
  Michael Ärlebrandt, Volvo IT
 • 12 – 13, Lunch
 • 13 – 14:30, V8, Linux/Unix/Windows
  Mats Mohlin, IBM
  Sven Heidorn, CSN
 • 14:30, Kaffe
 • 15, RUG Diskussion
 • 16, Slut