Klicka här för att bli med i gruppen Swedish DB2 RUG på LinkedIn  Swedish DB2 Regional User Group

Här finns några interna och några externa länkar
Hem

Stadgar

Nästa möte

Mötet 2007

Mötet 2006

Mötet 2005

Mötet 2004

Mötet 2003

Ordförande


IDUG


Sponsored by Henfield AB

AGENDA DB2 RUG i Stockholm 21 - 22/1 2004

OBS! Presentationernas rubriker är i tillämpliga fall länkar till presentationerna i pdf-format

Onsdag den 21/1

09.30-10.00 Registrering och kaffe + macka
10.00-10.30 Presentation av RUG och deltagare

10.30-11.30
Partitionerade ts och piecesize Ing-Britt Waern Folksam
Sekundärindex stora partitionerade ts Lillemor Bengtsson Yarrow, Kjell Hansson Yarrow
DB2-parallellism Gunlög Enskog BGC

11.45-12.30
Applikationsprestanda i produktion Ingrid Åsberg SHB
PM Christer Johansson Nordea IT, Jonas Öhlén Nordea IT

12.30-13.30
Lunch

13.30-13.45
Presentation av ITP Ellen Stang Lund SEB ITP

13.45-15.00
Konvertering av DL/1 till DB2 Tine Björk Sandvik, Roger Eriksson Sandvik
Överraskning nr 1…. (IDUG Prag 2004) Peter Backlund PB DB2 AB
Överraskning nr 2…. (Parallellisera själv!) Sven Heidorn CSN

15.00-15.30
Kaffe och bullar

15.30-16.45
Tester av SQLJ Mats Börjvall SHB
Java,UDF,WebSphere Michael Ärlebrandt Volvo IT
DB2 Connect, AIV Extenders Håkan Enarsson Volvo IT

17.00-17.30
RUG-snack m.m.

17.30-
IBM bjuder på mat, dryck och mingel i bankens gästmatsal på taket.

Torsdag den 22/1

09.00-10.00
WebSphere-applikationer och SP Lennart Henäng Folksam

10.00-10.20
Kaffe och macka

10.20-11.20
Utvecklingshjälpmedel DB2 för z/OS Hans Högman SEB ITP

11.30-12.30
DB2 smått & gott Peter Backlund PB DB2 AB

12.30-13.30
Lunch

13.30-14.30
Information Integrator Mats Mohlin IBM

14.30-15.00
Kaffe och bullar

15.00-15.45
DB2 Cube Views Mats Mohlin IBM

15.45-16.00
Avslutning

Vi har använt pdf995 för att skapa pdf-filerna.