Klicka här för att bli med i gruppen Swedish DB2 RUG på LinkedIn  Swedish DB2 Regional User Group

Här finns några interna och några externa länkar
Hem

Stadgar

Nästa möte

Mötet 2007

Mötet 2006

Mötet 2005

Mötet 2004

Mötet 2003

Ordförande


IDUG


Sponsored by Henfield AB

Inbjudan till DB2 RUG i Stockholm 24 - 25/1 2006

Ni är hjärtligt välkomna till 2006 års DB2-RUG-träff som kommer att
äga rum hos Folksam på Söder i Stockholm.
Som vanligt är syftet att träffas och ha kul och att utbyta erfarenheter
inom DB2-området. Varje deltagande företag håller en presentation
på ca 15 minuter för att dela med sig av egen kunskap.
Denna gång är temat för träffen Erfarenheter med DB2 Version 8.

Preliminär Agenda

Tisdag 24/1
Klockan 9.30 - 17.00
Folksam Info
Företagspresentationer
Och fikaraster och lunch så klart!
Gemensam middag under kvällen.

Onsdag 25/1
Klockan 9.00 - 16.00
Lite mer omfattande presentationer:
· TBD
Och fikaraster och lunch så klart!

Anmälan senast 24/12 2005 (God jul!) sker genom att registrera sig via henfield.se/education. Ange gärna titeln på din 15-minuterspresentation under 'Additional Information'

För frågor, kontakta Lennart Henäng (rug.chairman@henfield.se).

Som vanligt administrerar och betalar var och en sin egen resa/vistelse.
Innan mötet kommer ni som anmält er att få en närmare beskrivning av var mötet kommer att hållas.

Väl mött i Stockholm i januari 2006!