Hem

Henfield AB är sedan år 2001 ett renodlat konsultbolag som säljer tjänster kring affärskritiska datasystem.

Företaget ägs av Lennart och Kerstin Henäng. Verksamheten bedrivs genom konsultuppdrag som genomförs av Lennart Henäng.

Om Lennart

Foto: Björn Lanzén

Lennart Henäng har arbetat med databaser sedan 1982, under den första tiden med hierarkiska databaser och sedan 1983 med relationella databaser på z/VM, z/OS, OS/2, AIX, Windows och Linux. Lennart har hållit ett stort antal kurser och föreläsningar genom åren, som anställd i olika företag men också som inhyrd utbildare – bland annat för databasavsnittet i Dataföreningen Kompetens IT-arkitektutbildning. På senare tid ligger fokus på lösningar för Data Science.

Lennart har genom åren också engagerat sig i andra områden inom IT och jobbar sedan 2005 som IT arkitekt.

Lennart var med och introducerade Java som programmeringsspråk i ett samarbete mellan IBM och SUN under 1996 och 1997. På senare tid ligger engagemanget på användning av Java för att bygga tunga affärssystem inkluderande horisontell integration med existerande affärssystem. Senast har fokus legat på REST-ifiering av data och transaktioner i z/OS-miljö.

Förutom sitt arbete i Henfield AB har Lennart varit anställd på IBM Svenska AB, Folksam och Handelsbanken.

För mer information, se Lennarts profil på LinkedIn.

Kontakta oss

Ange kontaktuppgifter och meddelande