Klicka h�r f�r att bli med i gruppen Swedish DB2 RUG p� LinkedIn  Swedish DB2 Regional User Group

H�r finns n�gra interna och n�gra externa l�nkar
Hem

Stadgar

N�sta m�te

M�tet 2007

M�tet 2006

M�tet 2005

M�tet 2004

M�tet 2003

Ordförande


IDUG


Sponsored by Henfield AB

RUG-grupp programförklaring

Senaste ändring: 10 december 2002

 

DB2 User Group Sverige är en undergrupp till IDUG, International DB2 User Group.

Arbetssätt och regler:

 • Målsättning är att gruppen skall träffas en gång per år
 • Syftet är att utbyta erfarenheter, samarbeta, knyta kontakter och öka kompetensen inom DB2-området för samtliga plattformar
 • Mötenas längd skall vara ca 2 dagar
 • Mötet skall alltid innehålla 4-foils från respektive företag och innehålla en allmän presentation om teknik, projekt och annat som är av intresse för gruppen
 • Gruppen skall ha en rullande ansvarig ledning som består av tre personer, en från föregående arrangerande företag, en från kommande arrangerande företag och en från nästkommande arrangerande företag
 • Ansvarig ledning kan vid behov ta hjälp av frivilliga personer som referenser
 • Ansvarig ledning ser till att utvärdering görs efter avslutat möte och att kort rapport från mötet skrivs
 • Gruppen skall hållas på en nivå på cirka ca 25 deltagare
 • Regler för att deltaga är att man har anknytning till relationsdatabaser och kringprodukter, men främst DB2, ur tillämpnings-, teknisk- eller utvecklingssynvinkel
 • Arrangemangen skall vara självfinansierande, varje företag står för sina egna kostnader. Arrangerande företag står för lokal
 • Arrangemanget skall alternera mellan företagen
 • Externt inbjudna talare eller gäster ställer upp utan arvode och genomför presentationer utan marknadsföringssyfte
 • Arrangerande företag står för programmet och övriga företag kan föreslå önskvärda programpunkter