Klicka h�r f�r att bli med i gruppen Swedish DB2 RUG p� LinkedIn  Swedish DB2 Regional User Group

H�r finns n�gra interna och n�gra externa l�nkar
Hem

Stadgar

N�sta m�te

M�tet 2007

M�tet 2006

M�tet 2005

M�tet 2004

M�tet 2003

Ordförande


IDUG


Sponsored by Henfield AB

Rapport från DB2 RUG, Borås 22 – 23/1 2003

22-23/1 2003 träffades vi i Borås på ELLOS för att åter utbyta erfarenheter kring DB2.

Ansvarig ledning f�r m�tet enligt programf�rklaringen var:

  • Anders Jannesson, Ellos - kommande arrangerande företag
  • Ewa Korsgaard, Sandvik - föregående arrangerande företag
  • Annika Gademan, SEB - nästkommande arrangerande företag
  • Sven Heidorn, CSN - adjungerad
  • Peter Backlund, Peter Backlund DB2-konsult AB, adjungerad
  • Mats Mohlin, IBM - adjungerad
  • Lennart Henäng, Folksam - adjungerad

Kallelsen till m�tet finns h�r.

H�kan Enarsson dokumenterade m�tet. Bilder finns h�r.

Presentationer h�llna p� m�tet: