Klicka h�r f�r att bli med i gruppen Swedish DB2 RUG p� LinkedIn  Swedish DB2 Regional User Group

H�r finns n�gra interna och n�gra externa l�nkar
Hem

Stadgar

N�sta m�te

M�tet 2007

M�tet 2006

M�tet 2005

M�tet 2004

M�tet 2003

Ordförande


IDUG


Sponsored by Henfield AB

AGENDA DB2 RUG i Stockholm 21 - 22/1 2004

OBS! Presentationernas rubriker �r i till�mpliga fall l�nkar till presentationerna i pdf-format

Onsdag den 21/1

09.30-10.00 Registrering och kaffe + macka
10.00-10.30 Presentation av RUG och deltagare

10.30-11.30
Partitionerade ts och piecesize Ing-Britt Waern Folksam
Sekundärindex stora partitionerade ts Lillemor Bengtsson Yarrow, Kjell Hansson Yarrow
DB2-parallellism Gunlög Enskog BGC

11.45-12.30
Applikationsprestanda i produktion Ingrid Åsberg SHB
PM Christer Johansson Nordea IT, Jonas Öhlén Nordea IT

12.30-13.30
Lunch

13.30-13.45
Presentation av ITP Ellen Stang Lund SEB ITP

13.45-15.00
Konvertering av DL/1 till DB2 Tine Björk Sandvik, Roger Eriksson Sandvik
Överraskning nr 1…. (IDUG Prag 2004) Peter Backlund PB DB2 AB
Överraskning nr 2…. (Parallellisera själv!) Sven Heidorn CSN

15.00-15.30
Kaffe och bullar

15.30-16.45
Tester av SQLJ Mats Börjvall SHB
Java,UDF,WebSphere Michael Ärlebrandt Volvo IT
DB2 Connect, AIV Extenders Håkan Enarsson Volvo IT

17.00-17.30
RUG-snack m.m.

17.30-
IBM bjuder på mat, dryck och mingel i bankens gästmatsal på taket.

Torsdag den 22/1

09.00-10.00
WebSphere-applikationer och SP Lennart Henäng Folksam

10.00-10.20
Kaffe och macka

10.20-11.20
Utvecklingshjälpmedel DB2 för z/OS Hans Högman SEB ITP

11.30-12.30
DB2 smått & gott Peter Backlund PB DB2 AB

12.30-13.30
Lunch

13.30-14.30
Information Integrator Mats Mohlin IBM

14.30-15.00
Kaffe och bullar

15.00-15.45
DB2 Cube Views Mats Mohlin IBM

15.45-16.00
Avslutning

Vi har använt pdf995 för att skapa pdf-filerna.