Klicka h�r f�r att bli med i gruppen Swedish DB2 RUG p� LinkedIn  Swedish DB2 Regional User Group

H�r finns n�gra interna och n�gra externa l�nkar
Hem

Stadgar

N�sta m�te

M�tet 2007

M�tet 2006

M�tet 2005

M�tet 2004

M�tet 2003

Ordförande


IDUG


Sponsored by Henfield AB

Rapport från DB2 RUG, Stockholm 21 - 22/1 2004

2004 års DB2-RUG-träff gick av stapeln i Stockholm 21-22/1 och det var SEB som var arrangör för evenemanget.
23 deltagare träffades under 2 dagar för att utbyta erfarenheter kring DB2.

Ansvarig ledning för mötet enligt programförklaringen var:

  • Anders Jannesson, Ellos - föregående arrangerande företag
  • Annika Gademan, SEB ITP - arrangerande företag
  • Jan Linnros, SEB ITP - arrangerande företag
  • Håkan Enarson, Volvo IT - nästkommande arrangerande företag
  • Peter Backlund, Peter Backlund DB2-konsult AB, adjungerad
  • Mats Mohlin, IBM - adjungerad
  • Lennart Henäng, Folksam - adjungerad

Temat för träffen var Performance & Prestanda och första dagen innehöll många intressanta och nyttiga företagspresentationer.
Vi hann även med en del diskussioner runt DB2-RUG och diskussionsforum henfield/forum.
Vi enades om att använda henfield/forum mer än vad vi gör i dag för att både lägga in frågor och tips.
En bra idé kan vara att lägga en länk till forumet från någon lämplig sida på sitt intranät.

På kvällen var det mingel i bankens gästmatsal med god mat och dryck.

Dag 2 bestod av något längre föredrag av våra DB2-gurus Lennart Henäng, Hans Högman och Peter Backlund. Mats Mohlin berättade om kommande DB2-nyheter.

Vi avslutade träffen med en liten utvärdering och vi kunde då konstatera att det varit 2 mycket trevliga och värdefulla dagar.


Några av kommentarerna var:

"Bra innehåll, bra att träffa kollegor"
"Bra blandning av ämnen"
"Bra arrangemang, mer bredd än tidigare"
"Formatet på RUG känns perfekt"
"Många av presentationerna skulle platsa i andra sammanhang, t.ex. IDUG"
"Man känner sej mer delaktig när man själv har en presentation"
"Avslappnad stämning"

Nästa träff är det VOLVO IT som arrangerar och den kommer att äga rum 19-20/1 2005 i Göteborg.

Vi utsåg även arrangör för 2006 års DB2-RUG och det blir Folksam.

Klicka p� knapparna nedan f�r mer information om RUG-m�tetSkrivet av: Annika Gademan