Klicka h�r f�r att bli med i gruppen Swedish DB2 RUG p� LinkedIn  Swedish DB2 Regional User Group

H�r finns n�gra interna och n�gra externa l�nkar
Hem

Stadgar

N�sta m�te

M�tet 2007

M�tet 2006

M�tet 2005

M�tet 2004

M�tet 2003

Ordförande


IDUG


Sponsored by Henfield AB

Rapport från DB2 RUG, Stockholm 24 - 25/1 2006

2006 års DB2-RUG-träff gick av stapeln i Stockholm 24-25/1 och det var Folksam som var arrangör för evenemanget.
29 deltagare träffades under 2 dagar för att utbyta erfarenheter kring DB2.

Ansvarig ledning för mötet enligt programförklaringen var:

  • Lennart Henäng, Folksam - arrangerande företag
  • Tine Björk, Sandvik - nästkommande arrangerande företag
  • Håkan Enarson, Volvo IT - föregående arrangerande företag
  • Peter Backlund, Peter Backlund DB2-konsult AB - adjungerad

Temat för träffen var Erfarenheter med DB2 Version 8. Temat skall snarast ses som ett tips om innehåll och det var naturligtvis fritt fram att hitta på egna ämnen som på ett eller annat sätt rör DB2. Det var mycket roligt att så många ville hålla presentationer. Det tillkom nya både någon dag innan mötet och under själva mötet. Det var också mycket positivt att flera vill ställa upp och arrangera mötet 2008. Vi fick under mötet höra en mängd intressanta presentationer som gjorde denna RUG till ett mycket givande möte. Ett stort tack till alla presentatörer. Och ett stort tack till IBM som sponsrade kvällens besök på Restaurang Faros. Glöm inte att titta på bilderna från mötet!

Nästa träff är det SANDVIK som arrangerar och den kommer att äga rum 23-24/1 2007 i Sandviken.

Vi utsåg även arrangör för 2008 års DB2 RUG och det blir Handelsbanken.

Klicka p� knapparna nedan f�r mer information om RUG-m�tetSkrivet av: Lennart Henäng