Klicka h�r f�r att bli med i gruppen Swedish DB2 RUG p� LinkedIn  Swedish DB2 Regional User Group

H�r finns n�gra interna och n�gra externa l�nkar
Hem

Stadgar

N�sta m�te

M�tet 2007

M�tet 2006

M�tet 2005

M�tet 2004

M�tet 2003

Ordförande


IDUG


Sponsored by Henfield AB

Inbjudan till DB2 RUG i Sandviken 23 - 24/1 2007

Hjärtligt välkommen till 2007 års DB2-RUG-träff som kommer att
äga rum hos SANDVIK i Sandviken.
Som vanligt är syftet att träffas och ha kul och att utbyta erfarenheter
inom DB2-området. Varje deltagande företag håller en presentation
på minst 15 minuter för att dela med sig av sina erfarenheter.
Temat för träffen är ännu inte bestämt.

Preliminär Agenda

Tisdag 23/1
Klockan 9.30 - 17.00
Presentationer
Och fikaraster och lunch så klart!
Gemensam middag under kvällen.

Onsdag 24/1
Klockan 9.00 - 16.00
Mer presentationer
Och fikaraster och lunch så klart!

Anmälan senast 24/12 2006 (God jul!) sker genom att registrera sig via henfield.se/education. Ange kursbeteckning RUG07 men också gärna titeln på din 15-minuterspresentation under 'Additional Information'.

För frågor, kontakta Tine Björk (rug.chairman@henfield.se).

Som vanligt administrerar och betalar var och en sin egen resa/vistelse.
Innan mötet kommer ni som anmält er att få en närmare beskrivning av var mötet kommer att hållas.

Väl mött i Sandviken i januari 2007!