Klicka h�r f�r att bli med i gruppen Swedish DB2 RUG p� LinkedIn  Swedish DB2 Regional User Group

H�r finns n�gra interna och n�gra externa l�nkar
Hem

Stadgar

N�sta m�te

M�tet 2007

M�tet 2006

M�tet 2005

M�tet 2004

M�tet 2003

Ordförande


IDUG


Sponsored by Henfield AB

Inbjudan till DB2 RUG i Göteborg 19 - 20/1 2005

Ni är hjärtligt välkomna till 2005 års DB2-RUG-träff som kommer att
äga rum hos Volvo Information Technology i Göteborg.
Som vanligt är syftet att träffas och ha kul och att utbyta erfarenheter
inom DB2-området. Varje deltagande företag håller en presentation
på ca 15 minuter för att dela med sig av egen kunskap.
Denna gång är temat för träffen UTMANINGEN. Vi ställs alla inför
olika utmaningar i vårt dagliga arbete. Det kan röra sig om att:
· göra DB2-miljön konkurrenskraftig jämfört med andra databaser
· behålla och vidareutveckla kompetens
· optimera miljön med hjälp av IBM eller 3e parts verktyg
· integrera gammalt och nytt
· etc.
Mao ett rätt brett ämne där var o en säkert hittar något värt att dela
eller där man vill få råd och hjälp från andra.

Preliminär Agenda

19/1
Klockan 10 - 17
Företagspresentationer
Och fikaraster och lunch så klart!
Volvo Guidning
Gemensam middag under kvällen.

20/1
Klockan 9 - 16
Lite mer omfattande presentationer:
· TBD
Och fikaraster och lunch så klart!

Anmälan senast 24/12 (God jul!) sker genom att registrera sig via henfield.se/education. Ange gärna titeln på din 15-minuterspresentation under 'Additional Information'
För frågor, kontakta Håkan Enarson (rug.chairman@henfield.se).

Som vanligt administrerar och betalar var och en sin egen resa/vistelse.
Innan mötet kommer ni som anmält er att få en närmare beskrivning av var mötet kommer att hållas.

För hotell-bokning, välj hotell centralt Göteborg (ströget Nordstan - Avenyn) då vi kommer att ha vår kvällsaktivitet där.
Se även meddelande på RUG-forum.
Lägg gärna in vilket hotell du bokar på så kan andra boka på samma.

Väl mött i Göteborg i januari!