Klicka h�r f�r att bli med i gruppen Swedish DB2 RUG p� LinkedIn  Swedish DB2 Regional User Group

H�r finns n�gra interna och n�gra externa l�nkar
Hem

Stadgar

N�sta m�te

M�tet 2007

M�tet 2006

M�tet 2005

M�tet 2004

M�tet 2003

Ordförande


IDUG


Sponsored by Henfield AB

Rapport från DB2 RUG, Sandviken 23 - 24/1 2007

2007 års DB2-RUG-träff var i Sandviken och Sandvik var arrangör för evenemanget.

Antal deltagare varierade mellan 32-34 st (10-12 st deltog från Sandvik) som träffades under två dagar för att utbyta erfarenheter kring DB2. 12 olika företag deltog i träffen.

Det huvudsakliga innehållet på RUG'en är deltagarnas presentationer. Temat i år var erfarenheter kring DB2. Några av ämnena som togs upp var: Integrering av PostGirot i Nordea, DB2 Change Management Expert på LUW (Linux, Unix, Windows), Prestandaarbete på Handelsbanken, CICS-program som Stored Procedure. Alla presentationerna finns länkade från agendan. I tillägg till presentationerna gjordes en mycket uppskattad verksvisning med presentation på Huvudkontoret först och sedan till Stålverket. Det var även tid för socialt utbyte så ett stort tack till IBM som sponsrade kvällens besök på Gruvstugan, Högbo. Glöm inte att titta på bilderna från mötet!

Ansvarig ledning för mötet enligt programförklaringen var:

  • Tine Björk, Sandvik - arrangerande företag
  • Mats Börjvall, Handelsbanken - nästkommande arrangerande företag
  • Lennart Henäng, Folksam - föregående arrangerande företag

Nästa träff är det Handelsbanken som arrangerar och den kommer att äga rum 23-24/1 2008 i Stockholm.

Arrangör för 2009 års DB2 RUG blir sannolikt något företag i Sundsvall.

Klicka p� knapparna nedan f�r mer information om RUG-m�tetSkrivet av: Tine Björk