Klicka h�r f�r att bli med i gruppen Swedish DB2 RUG p� LinkedIn  Swedish DB2 Regional User Group

H�r finns n�gra interna och n�gra externa l�nkar
Hem

Stadgar

N�sta m�te

M�tet 2007

M�tet 2006

M�tet 2005

M�tet 2004

M�tet 2003

Ordförande


IDUG


Sponsored by Henfield AB

Rapport från DB2 RUG, Göteborg 19 - 20/1 2005

2005 års DB2-RUG-träff gick av stapeln i Göteborg 19-20/1 och det var Volvo IT som var arrangör för evenemanget.
24 deltagare träffades under 2 dagar för att utbyta erfarenheter kring DB2.

Ansvarig ledning för mötet enligt programförklaringen var:

  • Håkan Enarson, Volvo IT - arrangerande företag
  • Lennart Henäng, Folksam - nästkommande arrangerande företag
  • Eva Gademan, SEB IT - föregående arrangerande företag
  • Peter Backlund, Peter Backlund DB2-konsult AB - adjungerad
  • Mats Mohlin, IBM - adjungerad

Temat för träffen var Utmaningen. Vi ställs dagligen inför utmaningar av olika slag. Det kan gälla prestanda, hitta kostnadseffektiva lösningar, modernisera gamla applikationer eller att kunna konkurrera med övriga databaser/plattformar. Ett ganska brett tema mao. Vi fick under mötet höra en mängd intressanta presentationer som gjorde denna RUG till ett mycket givande möte. Ett stort tack till alla presentatörer. Och ett stort tack till IBM som sponsrade kvällens besök på El Toro Bravo. Glöm inte att titta på bilderna från mötet!

Nästa träff är det Folksam som arrangerar och den kommer att äga rum 18-19/1 2006 i Stockholm.

Vi utsåg även arrangör för 2007 års DB2-RUG och det blir Sandvik.

Klicka p� knapparna nedan f�r mer information om RUG-m�tetSkrivet av: Håkan Enarson