Klicka h�r f�r att bli med i gruppen Swedish DB2 RUG p� LinkedIn  Swedish DB2 Regional User Group

H�r finns n�gra interna och n�gra externa l�nkar
Hem

Stadgar

N�sta m�te

M�tet 2007

M�tet 2006

M�tet 2005

M�tet 2004

M�tet 2003

Ordförande


IDUG


Sponsored by Henfield AB

Inbjudan till DB2 RUG, Borås 22 – 23/1 2003

22-23/1 2003 Träffas vi i Borås på ELLOS för att igen utbyta erfarenheter kring DB2.

Som vanligt administrerar och betalar var och en sin egen resa/vistelse.

För de långväga rekommenderar vi Hotell Scandic Hotel Plaza i Borås. Mycket var bokat dessa dagar, så rekommenderat är att bestämma sig snabbt.

Tyvärr måste antal deltagare maximeras, pga lokalerna, så först till kvarn …

Jag behöver få in, på grov nivå, innehållet i den 4F presentation ni planerar före 7/1.

Anmälan eller frågor om arrangemanget mejlas till anders.jannesson@ellos.se.

Agenda

22 januari 2003

 • 9 – 10, Registrering
 • 10 – 12, 4F
  Varje företag/person presenterar sig med 4st foils. Presentationen inriktas på arbetsområden, erfarenheter och problem.
 • 12 – 13, Lunch
 • 13 – 15, 4F forts.
 • 15, kaffe
 • 15:30 – 17, 4F forts, samt diskussion kring olika frågeställningar
  som framkommit under presentationen.

Ev infogas andra presentationer.

Gemensam middag under kvällen.

23 januari 2003

 • 9 – 10, XML.
  Mats Börjvall, Handelsbanken
  Daniel Burvall, CSN
 • 10 – 12, V7 Erfarenheter
  Håkan Enarson, Volvo IT
  Michael Ärlebrandt, Volvo IT
 • 12 – 13, Lunch
 • 13 – 14:30, V8, Linux/Unix/Windows
  Mats Mohlin, IBM
  Sven Heidorn, CSN
 • 14:30, Kaffe
 • 15, RUG Diskussion
 • 16, Slut